Την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023, στο 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου, πραγματοποιήθηκε παρουσίασή των βασικών αρχών λειτουργείας, προγραμματισμού και χρήσης των μικροεπεξεργαστών, σε ομάδα μαθητών και καθηγητών.
Με σημείο εκκίνησης το Arduino, έγινε μία γενικότερη συζήτηση, για το πως μπορούν οι μαθητές, με εύκολο τρόπο να προσεγγίσουν πολύπλοκες, φαινομενικά, εφαρμογές.
Ευχαριστούμε την διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς για την εμπιστοσύνη και την θερμή υποδοχή.