Εκπαιδευτική Ρομποτική ?

Ίδιες τεχνολογίες, διαφορετική προσέγγιση και στόχοι.

Lego BricQ - Spike

Δεξιότητες για μια ζωή

Ενίσχυση των διαφορετικών ικανοτήτων κάθε ατόμου και εμπλουτισμός των νοητικών διεργασιών

NextGenMinds εγκέφαλος Ικαινοτομίας

Δομημένη Σκέψη

Κατακερματισμός των προβλημάτων, επίλυση των τμημάτων και τελικά συνολική λύση.

NextGenMinds Ρομποτική και προγραμματισμός

Καινοτομία στην Καθημερινότητα

Νέες τεχνολογίες σε κάθε πρόβλημα, σε κάθε έκφανση της ζωή. 

NextGenMinds Λάμπα Ικαινοτομίας

Από την Ιδέα στη Πράξη

Αίσθημα ολοκλήρωσης και τόνωση αυτοπεποίθησης από την επίτευξη στόχων στον πραγματικό κόσμο.

NextGenMinds Δέντρο Περιβάλλον

Με Βλέμμα στο Περιβάλλον

Γνώση, σεβασμός και ομαλή συνύπαρξη με τα υπόλοιπα έμβια όντα και τον πλανήτη.

Στόχοι του Προγράμματος

Αλλαγή παραστάσεων – Αλλαγή νοοτροπίας

Κατηγορίες Δράσεων

Συναντήσεις με θεματολογία για κάθε ηλικία

ΜΑΘΗΤΕΣ
5 – 16
ΧΡΟΝΩΝ

Μικρό ρομπότ NextGenMinds Κέντρο Καινοτόμου Σκέψης Α.Μ.Κ.Ε.

Μικρές ομάδες μαθητών
ανά ηλικιακή κατηγορία

Ρομποτική
Προγραμματισμός
STEM
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ

Οικογένεια ρομπότ NextGenMinds Κέντρο Καινοτόμου Σκέψης Α.Μ.Κ.Ε.

Οικογενειακές ομάδες
με “πειραγμένη” θεματολογία

Διαδίκτυο
Εναλλακτικές χρήσεις
“Νέων τεχνολογιών”
Γεφύρωμα τεχνολογικού χάσματος

ΕΝΗΛΙΚΕΣ
ΕΙΔΙΚΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

Mister Robot NextGenMinds Κέντρο Καινοτόμου Σκέψης Α.Μ.Κ.Ε.

Ομάδες σκέψης – εργασίας
κηδεμόνων και όχι μόνο

Γνωριμία με τις νέες τεχνολογίες
Ασφάλεια στο διαδίκτυο
Τεχνολογία στην καθημερινότητα
Προσέγγιση εξελίξεων