Ομάδες σκέψης και δράσης
για όλες τις ηλικίες

Κατάλληλος εξοπλισμός και προγράμματα
για νέα ερεθίσματα και προβληματισμούς

Ρομποτική

Lego Education Robotic Kit

Όχι μόνο Εκπαιδευτική Ρομποτική …

Προγραμματισμός

Προγραμματισμός NextGenMinds Κέντρο Καινοτόμου Σκέψης Α.Μ.Κ.Ε.

Λύσεις για τον πραγματικό κόσμο

STEM

Χρησιμοποιώντας και τα 4 γράμματα !!!

3D Σχεδίαση – Εκτύπωση

Η βασικότερη δεξιότητα του μέλλοντος

Νέες Τεχνολογίες

Ευκολότερη καθημερινότητα

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Με το βλέμμα στην φύση

Κατηγορίες Δράσεων

Συναντήσεις με θεματολογία για κάθε ηλικία

ΜΑΘΗΤΕΣ 
5 – 16
ΧΡΟΝΩΝ

Μικρό ρομπότ NextGenMinds Κέντρο Καινοτόμου Σκέψης Α.Μ.Κ.Ε.

Μικρές ομάδες μαθητών
ανά ηλικιακή κατηγορία

Ρομποτική
Προγραμματισμός
STEM
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ

Οικογένεια ρομπότ NextGenMinds Κέντρο Καινοτόμου Σκέψης Α.Μ.Κ.Ε.

Οικογενειακές ομάδες
με “πειραγμένη” θεματολογία

Διαδίκτυο
Εναλλακτικές χρήσεις
“Νέων τεχνολογιών”
Γεφύρωμα τεχνολογικού χάσματος

ΕΝΗΛΙΚΕΣ
ΕΙΔΙΚΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

Mister Robot NextGenMinds Κέντρο Καινοτόμου Σκέψης Α.Μ.Κ.Ε.

Ομάδες σκέψης – εργασίας
κηδεμόνων και όχι μόνο

Γνωριμία με τις νέες τεχνολογίες
Ασφάλεια στο διαδίκτυο
Τεχνολογία στην καθημερινότητα
Προσέγγιση εξελίξεων