Θα χαρούμε να σας ακούσουμε

Μοιραστείτε μαζί μας τον προβληματισμό σας

Κατηγορίες Δράσεων

Συναντήσεις με θεματολογία για κάθε ηλικία

ΜΑΘΗΤΕΣ 
5 – 16
ΧΡΟΝΩΝ

Μικρό ρομπότ NextGenMinds Κέντρο Καινοτόμου Σκέψης Α.Μ.Κ.Ε.

Μικρές ομάδες μαθητών
ανά ηλικιακή κατηγορία

Ρομποτική
Προγραμματισμός
STEM
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ

Οικογένεια ρομπότ NextGenMinds Κέντρο Καινοτόμου Σκέψης Α.Μ.Κ.Ε.

Οικογενειακές ομάδες
με “πειραγμένη” θεματολογία

Διαδίκτυο
Εναλλακτικές χρήσεις
“Νέων τεχνολογιών”
Γεφύρωμα τεχνολογικού χάσματος

ΕΝΗΛΙΚΕΣ
ΕΙΔΙΚΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

Mister Robot NextGenMinds Κέντρο Καινοτόμου Σκέψης Α.Μ.Κ.Ε.

Ομάδες σκέψης – εργασίας
κηδεμόνων και όχι μόνο

Γνωριμία με τις νέες τεχνολογίες
Ασφάλεια στο διαδίκτυο
Τεχνολογία στην καθημερινότητα
Προσέγγιση εξελίξεων