Διήμερη Δράση STEM “Ο Κύκλος του Νερού” στο 5ο Νηπιαγωγείο Ναυπάκτου!!!
Προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε μέσα από ένα διαδραστικό μάθημα STEM προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε την ιδιαίτερη φύση του νερού.
Μάθαμε για την χημεία του νερού. Αναπαραστήσαμε τα μόριά του σε στερεά, υγρή και αέρια φάση.
Κατασκευάσαμε τα βασίλεια της θάλασσας, των νεφών και του πάγου.
Διασκεδάσαμε με το τρενάκι του κύκλου του νερού.
Συνεργαστήκαμε, σχεδιάσαμε, κατασκευάσαμε, πειραματιστήκαμε, παίξαμε, φανταστήκαμε, δημιουργήσαμε, φρεσκάραμε τις γνώσεις μας στην αριθμητική, μάθαμε μέσα από το παιχνίδι!!

Διήμερη Δράση STEM Διήμερη Δράση STEM Διήμερη Δράση STEM Διήμερη Δράση STEM Διήμερη Δράση STEM