Νήπια

Ηλικία 5

Πρόγραμμα Νηπίων

Ρομποτική – Προγραμματισμός
STEM – Περιβαλλοντική εκπ.
Δευτέρα ή Τρίτη 17:00 – 17:45

Κηδεμόνες – Παιδιά
Σάββατο 10:00 – 11:00

Α' - Β' Δημοτικού

Ηλικία 6-7

Πρόγραμμα Α' - Β' Δημοτικού

Ρομποτική – Προγραμματισμός
Δευτέρα ή Τρίτη 18:00 – 18:45

STEM – Περιβαλλοντική εκπ.
Τετάρτη ή Πέμπτη 18:00 – 18:45

Κηδεμόνες – Παιδιά
Σάββατο 11:00 – 12:00

Γ' - Δ' Δημοτικού

Ηλικία 8-9

Πρόγραμμα Γ' - Δ' Δημοτικού

Ρομποτική – Προγραμματισμός
Δευτέρα ή Τρίτη 19:00 – 20:00

STEM – Περιβαλλοντική εκπ.
Τετάρτη ή Πέμπτη 19:00 – 20:00

Κηδεμόνες – Παιδιά
Σάββατο 10:00 – 11:00

Ε' - ΣΤ' Δημοτικού

Ηλικία 10 - 11

Πρόγραμμα Ε' - ΣΤ' Δημοτικού

Ρομποτική – Προγραμματισμός
Δευτέρα ή Τρίτη 17:00 – 18:30

STEM – Περιβαλλοντική εκπ.
Τετάρτη ή Πέμπτη 17:00 – 18:00

Κηδεμόνες – Παιδιά
Σάββατο 11:00 – 12:00

Γυμνάσιο Λύκειο

Ηλικία 12 - 16

Πρόγραμμα Γυμνασίου Λυκείου

Ρομποτική – Προγραμματισμός
Δευτέρα ή Τρίτη 18:30 – 20:00

STEM – Περιβαλλοντική εκπ.
Τετάρτη ή Πέμπτη 18:00 – 19:00

Ενηλίκων

Ηλικία 17 - 107

Πρόγραμμα Ενηλίκων

Ρομποτική – Προγραμματισμός
Νέες Τεχνολογίες – Η/Υ 

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
Παρασκευή
18:00 – 19:00 ή 19:00 – 20:00