Πέρα από το αυστηρά τεχνικό μέρος του BootCamp (μηχανική, προγραμματισμός, ρομποτική), τα μέλη της εθνικής ομάδας ρομποτικής, είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες.
Ομάδες που άλλαζαν σύνθεση καθημερινά, για αναπτυχθούν επαφές με όλα τα μέλη.
Απαιτητικές δοκιμασίες που απαιτούσαν, συνεργασία υπό πίεση.
Πολύπλοκες διαδικασίες που έπρεπε να διεκπεραιωθούν με την συνεισφορά όλων των εμπλεκομένων.

Για πρώτη φορά φέτος το τμήμα της προεθνικής ακολούθησε διαφορετικό πρόγραμμα από αυτό του διαγωνιστικού τμήματος.
Τα παιδιά ασχολήθηκαν με την δημιουργία του συνοδευτικού project της εθνικής. Με τηn χρήση Arduino και σειράς αισθητήρων, προγραμμάτισαν σε wiring και έφτιαξαν, με προφίλ της REV, το μεταλλικό πλαίσιο που ολοκληρώνει την κατασκευή.
Κατάφεραν να μέσα σε 5 μέρες να ολοκληρώσουν μία διάταξη εντοπισμού διαρροών σε δεξαμενές υδρογόνου.

Χρόνια ευχόμουν να υπάρξουν ευκαιρίες για τα παιδιά στην Ελλάδα, αντίστοιχες με αυτές που δίνονται από τα μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Αμερική.
Μία εβδομάδα στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, με την Εθνική Ομάδα Ρομποτικής ΔΕΗ te@m Greece! και επιτέλους παίζουμε επί ίσοις όροις!!!

Ευχαριστώ την Eduact για την τιμή και το προνόμιο, του να είμαι μέρος όλου αυτού το εγχειρήματος.

Συμμετοχή του Μαλιάρη Ειρηναίου στο Bootcamp της Εθνικής Ομάδας ΡομποτικήςΣυμμετοχή του Μαλιάρη Ειρηναίου στο Bootcamp της Εθνικής Ομάδας ΡομποτικήςΣυμμετοχή του Μαλιάρη Ειρηναίου στο Bootcamp της Εθνικής Ομάδας ΡομποτικήςΣυμμετοχή του Μαλιάρη Ειρηναίου στο Bootcamp της Εθνικής Ομάδας ΡομποτικήςΣυμμετοχή του Μαλιάρη Ειρηναίου στο Bootcamp της Εθνικής Ομάδας ΡομποτικήςΣυμμετοχή του Μαλιάρη Ειρηναίου στο Bootcamp της Εθνικής Ομάδας ΡομποτικήςΣυμμετοχή του Μαλιάρη Ειρηναίου στο Bootcamp της Εθνικής Ομάδας Ρομποτικής