Για να αποσαφηνίσουμε αρχικά τους όρους.
Ρομπότ, ονομάζεται κάθε ανθρώπινη κατασκευή, που μπορεί να προγραμματίζεται και να εκτελεί με ακρίβεια και επαναληψιμότητα μία λειτουργία.
Προγραμματισμός (coding) , ονομάζεται η διαδικασία συγγραφής, αλγορίθμων, σε γλώσσα, την οποία καταλαβαίνει ο υπολογιστής. Το αποτέλεσμα της συγγραφής, ονομάζεται “πρόγραμμα” ή “εφαρμογή” και κάθε φορά που εκτελείται δίνει με ακρίβεια το επιθυμητό αποτέλεσμα.
STEM είναι το ακρωνύμιο των λέξεων Science (Επιστήμη), Technology (Τεχνολογία), Engineering (Μηχανική), Mathematics (μαθηματικά). Προέκυψε από την ανάγκη δημιουργίας ατόμων με συνολική γνώση των θετικών επιστημών για την κάλυψη θέσεων εργασίας σε όλο τον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια προστέθηκε το (A) Art (τέχνη) και το (E) Environment (περιβάλλον) και τείνει να καταλήξει με την μορφή STE(A)M(E).

Όπως είναι λογικό, για να κατασκευαστεί ένα “ρομπότ”, θα πρέπει πρώτα να κατανοηθεί η λειτουργεία που θα εκτελεί, θα πρέπει να σχεδιαστεί η μορφή του, να επιλεχθούν τα υλικά κατασκευής, να αποφασιστούν οι βέλτιστες διαστάσεις, να γραφεί η αλληλουχία πράξεων που θα εκτελεί και τέλος να κατασκευαστεί.
Άρα η ρομποτική επιστήμη, περιλαμβάνει το σύνολο του STEM και φυσικά τον προγραμματισμό.

Στην Ελλάδα, για ακόμα μία φορά πρωτοτυπούμε.
Έχουμε διαχωρίσει την ρομποτική από όλα τα υπόλοιπα και την ονομάσαμε “Εκπαιδευτική Ρομποτική”.