Με το Νηπιαγωγείο Δάφνης “περιηγηθήκαμε” στο χωριό μας.
Μάθαμε τα βασικά πίσω από την λογική του προγραμματισμού.
Κατασκευάσαμε τα σπίτια μας και οδηγήσαμε με το ρομπότ – αυτοκίνητο, από σπίτι σε σπίτι με αριθμητική!!!
Διασκεδάσαμε και μάθαμε μέσα από το παιχνίδι με το tablet και τα Dublo.

Δράση STEM