Μέσα σε 8 εβδομάδες και συνολικά περισσότερες από 16 ώρες, οι 14 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας, από, σχεδόν, το σύνολο των νηπιαγωγείων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Ναυπακτίας, ενημερώθηκαν για τις νέες τάσεις στην εκπαίδευση STEM.
Κατά την διάρκεια των εργαστηρίων, κλήθηκαν να κάνουν κατασκευές με απλά υλικά, προσαρμοσμένα στις γενικότερες ελλείψεις των χώρων που εργάζονται.
Οι συμμετέχοντες ανακάλυψαν πώς να ενσωματώσουν την ψηφιακή τεχνολογία στο διδακτικό τους πλάνο, προωθώντας τη δημιουργική σκέψη και την ανάπτυξη δεξιοτήτων STEM σε προσχολικές ηλικίες. Μέσα από πρακτικές ασκήσεις, εργαστηριακές εφαρμογές και παιχνίδια, οι εκπαιδευτικοί εξερεύνησαν πώς να δημιουργήσουν περιβάλλοντα μάθησης που ενθαρρύνουν την ανακάλυψη, τη συνεργασία και την επίλυση προβλημάτων.
Με πρακτικές προσεγγίσεις για την αξιοποίηση των διαδραστικών πόρων, των παιγνιδιών και των εφαρμογών που ενισχύουν την αφηγηματική ικανότητα, την ανάλυση, την κατανόηση των αρχών της επιστήμης και της μηχανικής, καθώς και την εξάσκηση σε δεξιότητες προγραμματισμού.
Ευχαριστούμε τις εκπαιδευτικούς για την άψογη συνεργασία και εμπιστοσύνη.